გარეშე: ვებ ხელმისაწვდომობა

რა არის AODA?

გაინტერესებთ ვებ ხელმისაწვდომობა? აქ ჩვენ უფრო ახლოს ვათვალიერებთ რას ნიშნავს AODA, რას მოიცავს და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი ბიზნესისთვის.