გარეშე: ონლაინ სწავლება

რატომ გვჭირდება მეტი, ვიდრე „სწავლა საკუთარი ტემპით“

ცდილობთ შეინარჩუნოთ მოტივაცია თქვენს ონლაინ კურსში? Შენ არ ხარ მარტო. გაარკვიეთ, რატომ გვჭირდება მეტი, ვიდრე „ისწავლეთ საკუთარი ტემპით“ მოდელები.