გარეშე: დემო დღე

პორტფოლიოს მონიშვნა: ვანესა კვანი, UX დიზაინი

ჩვენ ვესაუბრეთ UX დიზაინის კურსდამთავრებულს, ვანესა კვანს, რომ მეტი გაგვეგო მისი სწავლის გამოცდილების და მისი მთავარი პროექტის შესახებ: Lemon House.