გარეშე: ბოსტონი

რას ნიშნავს ბოსტონის BioBoom ქალაქისთვის

ბოსტონის რაიონში განთავსებულია 1100-ზე მეტი ბიოტექნოლოგიური და ბიოფარმა კომპანია, აკადემიური ცენტრები და სიცოცხლის მეცნიერების ორგანიზაცია. ჩვენ უფრო დეტალურად განვიხილეთ ეს 'BioBoom' და რას შეიძლება ნიშნავდეს ის ქალაქის მომავლისთვის.